Month: January 2019

Kako birate knjige za čitanje?

Kako birate knjige za čitanje?

Kako biraš knjigu za sebe i druge? Da li se oslanjaš na preporuke ili voliš da istražuješ sam/a? Pročitaj kako da nađeš pravu knjigu ako ikad zapadneš u nedoumicu!